ไวยากรณ์ 지 마세요

ไวยากรณ์ 지 마세요 (อย่า/ห้าม)

ไวยากรณ์ 지 마세요 (อย่า/ห้าม)

ไวยากรณ์ 지 마세요 (อย่า/ห้าม) ใช้ลงท้ายประโยคในเชิงลบ แสดงถึงการห้ามหรือห้ามปรามใครบางคน หรือแสดงการขอร้องไม่ให้ทำบางสิ่งบางอย่าง
Home
Vocab
Blog