ไวยากรณ์ 아/어/해 보다

ไวยากรณ์아 어 해 보다

ไวยากรณ์ 아/어/해 보다 (ลอง…ดู)

ไวยากรณ์ 아/어/해 보다 (ลอง...ดู) ใช้เพื่อบอกถึงการลองกระทำบางสิ่งบางอย่าง เช่น 이 옷을 입어 봐요 ลองใส่เสื้อตัวนี้ดู
Home
Vocab
Blog