ไวยากรณ์ 아/어/해야 하다

ไวยากรณ์ 아/어/해야하다 (ต้อง...)

ไวยากรณ์ 아/어/해야 하다 (ต้อง…)

ไวยากรณ์ 아/어/해야 하다 (ต้อง...) ใช้แสดงให้เห็นถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือสิ่งที่จำเป็นต้องทำ มักมีคำว่า 꼭 , 반드시 ร่วมด้วยเสมอเพื่อเพิ่มความหนักแน่นมากขึ้น
Home
Vocab
Blog