ไวยากรณ์ 세요/으세요

ไวยากรณ์ 세요/으세요 (กรุณา...)

ไวยากรณ์ 세요/으세요 (กรุณา…)

ไวยากรณ์ 세요/으세요 (กรุณา...) ถือเป็นรูปประโยคที่สุภาพมาก ๆ เพื่อใช้แสดงความเคารพ ให้เกียรติ รวมทั้งการขอร้องให้ทำอะไรบางอย่าง (ตัด 다 แล้วเติม 세요/으세요 ได้เลย)
Home
Vocab
Blog