ไวยากรณ์ 려고 하다/으려고 하다

ไวยากรณ์려고 하다 으려고 하다

ไวยากรณ์ 려고 하다/으려고 하다 (ตั้งใจจะ)

ไวยากรณ์ 려고 하다/으려고 하다 ใช้ในการแสดงแผนการหรือความตั้งใจของผู้พูด ที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอนาคตอันใกล้ ใช้ตามหลังคำกริยาการกระทำ
Home
Vocab
Blog