ไวยากรณ์ 때/을때/ㄹ때

ไวยากรณ์때 을때 ㄹ때 (ตอน/เมื่อ)

ไวยากรณ์ 때/을때/ㄹ때 (ตอน/เมื่อ)

ไวยากรณ์ 때/을때/ㄹ때 (ตอน/เมื่อ) ใช้เพื่อแสดงเวลาที่มีการกระทำเกิดขึ้น หรือใช้เพื่อแสดงช่วงเวลา เช่น 영화를불 때 떠들지 마제요.(ตอนดูหนังอย่าส่งเสียงดัง)
Home
Vocab
Blog