ไวยากรณ์ 는 것

ไวยากรณ์ ไวยากรณ์ 는 것 (การ...)

ไวยากรณ์ 는 것 (การ…)

ไวยากรณ์는 것 การทำให้คำกริยาเป็นคำนามเหมือน 기 แต่มีความรู้สึกที่ต่างออกไป ใช้กันมากโดยทั่วไป และมีผลกระทบต่อการกระทำหรือความคิด รวมทั้งสิ่งที่เป็นอยู่
Home
Vocab
Blog