ไวยากรณ์ 거나/이나

ไวยากรณ์거나 이나

ไวยากรณ์ 거나/이나/나 (…หรือ…)

ไวยากรณ์ 거나/이나/나 (...หรือ...) 이나/나 เป็นไวยากรณ์เชื่อมสิ่งของที่มากกว่าสองสิ่ง ส่วน 거나 จะเป็นตัวเชื่อมประโยคสองประโยค
Home
Vocab
Blog