ไวยากรณ์은후에/ㄴ후에/후에

ไวยากรณ์ 은후에ㄴ후에후에 (หลังหลังจาก...)

ไวยากรณ์ 은후에/ㄴ후에/후에 (หลัง/หลังจาก…)

ไวยากรณ์ 은후에/ㄴ후에/후에 (หลัง/หลังจาก...) ใช้ในการแสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลัง หรือการกระทำที่เกิดขึ้นหลังจากอย่างอื่น ๆ มาจากคำว่า 후 แปลว่า "หลัง"
Home
Vocab
Blog