ไวยากรณ์에서…까지

ไวยากรณ์ 에서…까지 (จาก…จนถึง_ถึง)

ไวยากรณ์ 에서…까지 (จาก…จนถึง/ถึง)

ไวยากรณ์ 에서...까지 มีความหมายว่า "จาก...จนถึง/ถึง" การใช้ไวยากรณ์จาก...จนถึง/ถึง ใช้บ่งบอกถึง จากไหน...ถึงไหน... ใช้กล่าวถึงสถานที่ จากสถานที่หนึ่งสู่สถานที่หนึ่ง
Home
Vocab
Blog