ไวยากรณ์고 있다

ไวยากรณ์ 고 있다 (กำลัง...)

ไวยากรณ์ 고 있다 (กำลัง…)

ไวยากรณ์ 고 있다 ใช้วางหลังคำกริยา ตัด 다 ทิ้งแล้วเติม 고 있다 ได้เลย ใช้กับคำกริยาการกระทำทุกคำ
Home
Vocab
Blog