ไวยากรณ์ㄹ거예요 을거예요

แไวยากรณ์ ㄹ거예요을거예요 (จะ...)

ไวยากรณ์ ㄹ거예요/을거예요 (จะ…)

ไวยากรณ์ ㄹ거예요/을거예요 (จะ...) ใช้ลงท้ายประโยคเพื่อแสดงแผนการในอนาคต เป็นได้ทั้งประโยคบอกเล่าและคำถาม เช่น 내일 뭐 할 거예요.พรุ่งนี้คุณจะทำอะไร
Home
Vocab
Blog