ไวยากรณ์แต่ว่า…/แต่

ไวยากรณ์ 지만/하지만 (แต่ว่า.../แต่)

ไวยากรณ์ 지만/하지만 (แต่ว่า…/แต่)

ไวยากรณ์ 지만/하지만 (แต่ว่า.../แต่) ใช้ตามหลังคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ โดยใช้เชื่อมข้อความหรือประโยคที่ตรงข้ามหรือแตกต่างกัน
Home
Vocab
Blog