ไวยากรณ์ขอ

ไวยากรณ์ 주세요 (ขอ)

ไวยากรณ์ 주세요 (ขอ)

การใช้ไวยากรณ์ ขอ ใช้ยังไงกันนะ วิธีการใช้ไวยากรณ์ ใช้วางหลังคำนามทั้งที่ไม่มีตัวสะกดและมีตัวสะกด
Home
Vocab
Blog