โครงสร้าง으로

ไวยากรณ์ 으로/로 (โดย/ด้วย/จาก/ที่)

ไวยากรณ์ 으로/로 (โดย/ด้วย/จาก/ที่)

ไวยากรณ์ 으로/로 ใช้บอกอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ทำบางสิ่งบางอย่าง และใช้บอกวิธีในการเดินทาง으로 ใช้กับคำนามที่มีตัวสะกด 로 ใช้กับคำนามที่ไม่มีตัวสะกด
Home
Vocab
Blog