โครงสร้าง에게

ไวยากรณ์에게 (ให้/แก่/แด่/กับ)

ไวยากรณ์ 에게 (ให้/แก่/แด่/กับ)

ไวยากรณ์ 에게 (ให้/แก่/แด่/กับ) ทำหน้าที่เป็นตัวชี้กรรมรองของประโยค ตามหลังคำนาม บุคคลหรือคำสรรพนาม ใช้กับสิ่งมีชีวิตเท่านั้น
Home
Vocab
Blog