โครงสร้าง부터…까지

ไวยากรณ์부터...까지(ตั้งแต่…จนถึง/ถึง)

ไวยากรณ์ 부터…까지 (ตั้งแต่…จนถึง/ถึง)

ไวยากรณ์ 부터...까지 (ตั้งแต่...จนถึง/ถึง) ใช้กล่าวถึงช่วงเวลา หรือ จากส่วนหนึ่งไปถึงส่วนหนึ่ง ใช้ตามหลังคำนามที่เป็นวัน/ช่วงเวลา/เกี่ยวกับคน
Home
Vocab
Blog