โครงสร้าง보다

ไวยากรณ์보다(กว่า)

ไวยากรณ์ 보다 (กว่า)

ไวยากรณ์ 보다 (กว่า) ใช้เมื่อต้องการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งสองสิ่ง ประโยคที่มี 보다 จะมีประธานเสมอ และคำไหนอยู่หน้า 보다 ต้องแปลหลังสุดเสมอ
Home
Vocab
Blog