โครงสร้าง면 되다

ไวยากรณ์ 면 되다/으면 되다 (...ได้/อนุญาต)

ไวยากรณ์ 면 되다/으면 되다 (…ได้/อนุญาต)

ไวยากรณ์ 면 되다/으면 되다 (...ได้/อนุญาต) ไวยากรณ์นี้แสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขในการทำบางสิ่งอย่าง ว่าทำได้ หรือเป็นการอนุญาต และขออนุญาตให้ทำบางสิ่งบางอย่าง
Home
Vocab
Blog