โครงสร้าง러/으러

ไวยากรณ์ 러으러 (เพื่อ)

ไวยากรณ์ 러/으러 (เพื่อ…)

ไวยากรณ์ 러/으러 ใช้เมื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงเหตุผลหรือจุดประสงค์สำหรับการไปที่ไหนสักแห่ง มักใช้กับกริยา 가다 และ 오다 จะแปลได้ว่า ไปเพื่อ../มาเพื่อ...
Home
Vocab
Blog