โครงสร้าง고 싶어하다

ไวยากรณ์ 고 싶다고 싶어하다 (อยาก)

ไวยากรณ์ 고 싶다/고 싶어하다 (อยาก)

วิธีการใช้ไวยากรณ์ 고 싶다/고 싶어하다 ใช้วางหลังคำกริยา ตัด 다 ทิ้งแล้วเติม 고 싶다 ได้เลย ใช้กับคำกริยาได้ทุกคำ
Home
Vocab
Blog