หลักการใช้ตัวเลขแบบจีน

ตัวเลขภาษาเกาหลี

ตัวเลขในภาษาเกาหลี

ตัวเลขที่ใช้ในภาษาเกาหลีนั้นมีเลข 2 ชุดด้วยกัน โดยเลข 2 ชุดที่เกาหลีใช้กันก็คือ เลขแบบจีน และเลขแบบเกาหลีแท้
Home
Vocab
Blog