สรุปไวยากรณ์EPS-TOPIK

สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.4)

สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.4)

ไวยากรณ์ที่มีในข้อสอบ EPS-TOPIK (EP.4) ได้แก่ 에서...까지จาก...ถึง 지요?ใช่ไหม 고และ...แล้วก็ 을게요/ㄹ게요จะ(ฉันจะ...เอง) 는것การ 는데/은데,ㄴ데/인데คำเกริ่น,แต่
สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.3)

สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.3)

ไวยากรณ์ที่มีในข้อสอบ EPS-TOPIK (EP.3) เช่น 네요 จังเลย 아서/어서/해서 เพราะ(เพราะ...จึง) 을 때/ㄹ 때 ตอน 으러 가다/러 가다ไปเพื่อ 으러 오다/러 오다 มาเพื่อ
สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.1)

สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.1)

ไวยากรณ์ที่มีในข้อสอบ EPS-TOPIK (EP.1) 입니다/압니다 เป็น,คือ 이에요/예요 เป็น,คือ 이/가 คำชี้ประธาน 아요คำ/어요/해요 ลงท้าย(ผันกริยารูปปัจจุบัน)
Home
Vocab
Blog