สรุปไวยากรณ์ 고 하다

สรุปไวยากรณ์ 고 하다 น่ารู้

สรุปไวยากรณ์ 고 하다 น่ารู้

คำนาม + 라고 하다 แปลว่า"เรียกว่า..." จะใช้แนะนำตัวแบบสุภาพสูงสุด "บอก" เป็นการนำเอาคำพูดของคนอื่นมาเล่าต่อโดยยกคำพูดนั้นมาทั้งประโยค
Home
Vocab
Blog