สระเกาหลี

พยัญชนะ และสระเกาหลี

พยัญชนะและสระเกาหลี

พยัญชนะเกาหลีจะมีทั้งหมด 40 ตัว ซึ่งแบ่งออกเป็นพยัญชนะ 19 ตัว และ สระ 21 ตัว ทุกคนพร้อมที่จะทำความรู้จักกับภาษาเกาหลีกันหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
Home
Vocab
Blog