พยัญชนะภาษาเกาหลี

พยัญชนะ และสระเกาหลี

พยัญชนะและสระเกาหลี

พยัญชนะเกาหลีจะมีทั้งหมด 40 ตัว ซึ่งแบ่งออกเป็นพยัญชนะ 19 ตัว และ สระ 21 ตัว ทุกคนพร้อมที่จะทำความรู้จักกับภาษาเกาหลีกันหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
วิธีการฝึกเขียนอักษรเกาหลี

วิธีการฝึกเขียนอักษรเกาหลี

การฝึกเขียนอักษรเกาหลี สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการเริ่มฝึกเขียนอักษรเกาหลี (Hangul Alphabet) ฝึกเขียนแบบออนไลน์ได้ง่าย ๆ
Home
Vocab
Blog