ป้ายห้ามต่างๆเกาหลี

คำศัพท์เกี่ยวกับป้ายต่างๆภาษาเกาหลี

ป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายคำสั่งต่างๆ ภาษาเกาหลี

ป้ายคำสั่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 카메라 금지 ป้ายห้ามถ่ายรูป , 음식 금지 ป้ายห้ามรับประทานอาหาร ฯลฯ เวลาเราไปเที่ยวจะได้รู้กฎระเบียบต่าง ๆ ของประเทศเกาหลี...
Home
Vocab
Blog