ประโยคเกาหลีที่ใช้ในชิวิตประจำวัน

ประโยคสนทนาภาษาเกาหลีพื้นฐาน ใช้ในชีวิตประจำวัน

ประโยคสนทนาภาษาเกาหลีพื้นฐาน ใช้ในชีวิตประจำวัน

ประโยคภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมีหลายประโยคมาก ๆ เช่น 안녕하세요 สวัสดีค่ะ/ครับ 저는 릳따 이에요.ฉันชื่อลิตตาค่ะ만나서 반가워요. ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
Home
Vocab
Blog