การผันกริยารูปอดีต

การผันกริยาภาษาเกาหลี

การผันกริยาภาษาเกาหลี

ระดับสุภาพสูงสุดหรือเป็นทางการ การลงท้ายแบบนี้จะใช้พูดต่อหน้าสาธารณชน การผันกริยาในระดับแบบสุภาพทั่วไป เป็นระดับการลงท้ายที่คนเกาหลีใช้บ่อยมากที่สุดในชีวิตประจำวัน
Home
Vocab
Blog