บทความ

รวมบทความภาษาเกาหลี สาระความรู้ รวมถึงข่าวสารที่น่าสนใจอัพเดทเกี่ยวกับประเทศเกาหลี

สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.2)

สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.2)

ไวยากรณ์ที่มีในข้อสอบ EPS-TOPIK (EP.2) 아/어/해 주세요 ช่วย...ให้หน่อย 으세요/세요 กรุณา 으로/로 ทาง(คำชี้ทิศทาง) 고 싶다 อยาก
สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.1)

สรุปไวยากรณ์ EPS-TOPIK (EP.1)

ไวยากรณ์ที่มีในข้อสอบ EPS-TOPIK (EP.1) 입니다/압니다 เป็น,คือ 이에요/예요 เป็น,คือ 이/가 คำชี้ประธาน 아요คำ/어요/해요 ลงท้าย(ผันกริยารูปปัจจุบัน)
สรุปไวยากรณ์ 고 하다 น่ารู้

สรุปไวยากรณ์ 고 하다 น่ารู้

คำนาม + 라고 하다 แปลว่า"เรียกว่า..." จะใช้แนะนำตัวแบบสุภาพสูงสุด "บอก" เป็นการนำเอาคำพูดของคนอื่นมาเล่าต่อโดยยกคำพูดนั้นมาทั้งประโยค
แไวยากรณ์ ㄹ거예요을거예요 (จะ...)

ไวยากรณ์ ㄹ거예요/을거예요 (จะ…)

ไวยากรณ์ ㄹ거예요/을거예요 (จะ...) ใช้ลงท้ายประโยคเพื่อแสดงแผนการในอนาคต เป็นได้ทั้งประโยคบอกเล่าและคำถาม เช่น 내일 뭐 할 거예요.พรุ่งนี้คุณจะทำอะไร
ไวยากรณ์ㄹ게요 을게요(จะ...)

ไวยากรณ์ ㄹ게요/을게요 (จะ…)

ไวยากรณ์ ㄹ게요 ใช้กับคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด และตัวสะกด ㄹ (ถ้ามีตัวสะกด ㄹ อยู่แล้ว ให้เติม ㄹ게요 ได้เลย) ไวยากรณ์ 을게요 ใช้กับคำกริยาที่มีตัวสะกด
ไวยากรณ์ㄹ래요 을래요(ไหม?)

ไวยากรณ์ ㄹ래요?/을래요? (ไหม?)

ไวยากรณ์ ㄹ래요?/을래요? (ไหม?) ใช้เมื่อผู้พูดต้องการแสดงเจตนาจะทำบางสิ่งบางอย่าง หรือแสดงความตั้งใจของผู้พูดที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้ในภาษาพูด
ไวยากรณ์ㄹ까요 을까요(...ไหม?)

ไวยากรณ์ ㄹ까요?/을까요? (…ไหม?)

ใช้ในการถามเพื่อขอคำแนะนำ ขอความเห็น และการขออนุญาตจากผู้ฟัง และ ใช้ในการคาดเดา คาดคะเน หรือสงสัยเกี่ยวกับการกระทำ
ประโยคสนทนาภาษาเกาหลีพื้นฐาน ใช้ในชีวิตประจำวัน

ประโยคสนทนาภาษาเกาหลีพื้นฐาน ใช้ในชีวิตประจำวัน

ประโยคภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมีหลายประโยคมาก ๆ เช่น 안녕하세요 สวัสดีค่ะ/ครับ 저는 릳따 이에요.ฉันชื่อลิตตาค่ะ만나서 반가워요. ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
ไวยากรณ์거나 이나

ไวยากรณ์ 거나/이나/나 (…หรือ…)

ไวยากรณ์ 거나/이나/나 (...หรือ...) 이나/나 เป็นไวยากรณ์เชื่อมสิ่งของที่มากกว่าสองสิ่ง ส่วน 거나 จะเป็นตัวเชื่อมประโยคสองประโยค
Home
Vocab
Blog