บทความ

รวมบทความภาษาเกาหลี สาระความรู้ รวมถึงข่าวสารที่น่าสนใจอัพเดทเกี่ยวกับประเทศเกาหลี

ไวยากรณ์ 을ㄹ 수 있다. 을ㄹ 수 없다. (สามารถ.../ไม่สามารถ)

ไวยากรณ์ 을/ㄹ 수 있다 , 을/ㄹ 수 없다 (สามารถ…/ไม่สามารถ…)

ไวยากรณ์ 을/ㄹ 수있다 , 을/ㄹ 수 없다 (สามารถ.../ไม่สามารถ...) ไวยากรณ์นี้แสดงถึงการมีความสามารถทำบางอย่างได้ หรือความเป็นไปได้ ใช้ตามหลังคำกริยาการกระทำ
ไวยากรณ์ 지 마세요 (อย่า/ห้าม)

ไวยากรณ์ 지 마세요 (อย่า/ห้าม)

ไวยากรณ์ 지 마세요 (อย่า/ห้าม) ใช้ลงท้ายประโยคในเชิงลบ แสดงถึงการห้ามหรือห้ามปรามใครบางคน หรือแสดงการขอร้องไม่ให้ทำบางสิ่งบางอย่าง
ไวยากรณ์ 면 안 되다/으면 안 되다 (...ไม่ได้นะ/ไม่อนุญาต)

ไวยากรณ์ 면 안 되다/으면 안 되다 (…ไม่ได้นะ/ไม่อนุญาต)

ไวยากรณ์ 면 안 되다/으면 안 되다 (...ไม่ได้นะ/ไม่อนุญาต) เป็นรูปประโยคของการห้ามหรือปฏิเสธนั้น ๆ ไม่ได้ อาจจะพบในรูปของกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งจากผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็ก ๆ
ไวยากรณ์ 면 되다/으면 되다 (...ได้/อนุญาต)

ไวยากรณ์ 면 되다/으면 되다 (…ได้/อนุญาต)

ไวยากรณ์ 면 되다/으면 되다 (...ได้/อนุญาต) ไวยากรณ์นี้แสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขในการทำบางสิ่งอย่าง ว่าทำได้ หรือเป็นการอนุญาต และขออนุญาตให้ทำบางสิ่งบางอย่าง
ไวยากรณ์면 으면 (ถ้า...)

ไวยากรณ์ 면/으면 (ถ้า…)

ไวยากรณ์ 면/으면 (ถ้า...) ไวยากรณ์นี้แสดงให้เห็นถึงเงื่อนไข หรือข้อตกลง เมื่อนำมาใช้ในการเชื่อมสองประโยค เช่น 수업이 끝나면 전화홰 주세요.
ไวยากรณ์ 아/어/해야하다 (ต้อง...)

ไวยากรณ์ 아/어/해야 하다 (ต้อง…)

ไวยากรณ์ 아/어/해야 하다 (ต้อง...) ใช้แสดงให้เห็นถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ หรือสิ่งที่จำเป็นต้องทำ มักมีคำว่า 꼭 , 반드시 ร่วมด้วยเสมอเพื่อเพิ่มความหนักแน่นมากขึ้น
ไวยากรณ์ 은후에ㄴ후에후에 (หลังหลังจาก...)

ไวยากรณ์ 은후에/ㄴ후에/후에 (หลัง/หลังจาก…)

ไวยากรณ์ 은후에/ㄴ후에/후에 (หลัง/หลังจาก...) ใช้ในการแสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลัง หรือการกระทำที่เกิดขึ้นหลังจากอย่างอื่น ๆ มาจากคำว่า 후 แปลว่า "หลัง"
ไวยากรณ์ 기 전에전에 (ก่อนจะ...ก่อน)

ไวยากรณ์ 기 전에/전에 (ก่อนจะ…/ก่อน)

ไวยากรณ์ 기 전에/전에 (ก่อนจะ.../ก่อน) ใช้ในการแสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน หรือการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนอย่างอื่น ๆ มาจากคำว่า 전 แปลว่า "ก่อน"
ไวยากรณ์ 러으러 (เพื่อ)

ไวยากรณ์ 러/으러 (เพื่อ…)

ไวยากรณ์ 러/으러 ใช้เมื่อต้องการแสดงให้เห็นถึงเหตุผลหรือจุดประสงค์สำหรับการไปที่ไหนสักแห่ง มักใช้กับกริยา 가다 และ 오다 จะแปลได้ว่า ไปเพื่อ../มาเพื่อ...
ไวยากรณ์려고 하다 으려고 하다

ไวยากรณ์ 려고 하다/으려고 하다 (ตั้งใจจะ)

ไวยากรณ์ 려고 하다/으려고 하다 ใช้ในการแสดงแผนการหรือความตั้งใจของผู้พูด ที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอนาคตอันใกล้ ใช้ตามหลังคำกริยาการกระทำ
Home
Vocab
Blog