ไวยากรณ์ 면서/으면서 (ในขณะที่..ก็..)

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ ทราบหรือไม่คะว่า ไวยากรณ์ในภาษาเกาหลีก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกับการอ่านโยงเสียง เพราะถ้าไม่มีไวยากรณ์ ก็จะไม่สามารถสร้างประโยคขึ้นมาได้ ไวยากรณ์ 면서/으면서 มีความหมายว่า “ในขณะที่…ก็…” การใช้ไวยากรณ์ในขณะที่…ก็… ใช้ยังไงกันนะ ไปทำความรู้จักกับวิธีการใช้ไวยากรณ์ในขณะที่…ก็… ให้มากขึ้นกันเถอะค่ะ^^

ไวยากรณ์ 면서/으면서 (ในขณะที่..ก็..) ไวยากรณ์นี้แสดงถึงการที่คนเดียวทำสองการกระทำที่เกิดขึ้นพร้อมกัน หรือใกล้เคียงกันมาก ทั้งสองประโยคต้องเป็นประธานคนเดียวกัน

วิธีการใช้ไวยากรณ์ 면서

면서 ใช้กับคำกริยาที่ไม่มีตัวสะกด หรือตัวสะกดที่เป็น ㄹ

โครงสร้าง

คำกริยา + 면서
โครงสร้าง면서

ตัวอย่าง :

게임을 하면서 간식을 먹어요. (ขณะที่เล่นเกมส์ก็กินของว่างไปด้วยค่ะ)

저는 샤워하면서 노래를 불러요. (ขณะที่ฉันอาบน้ำก็ร้องเพลงไปด้วย)

비가 오면서 바람이 많이 붑니다. (ขณะที่ฝนตกก็มีลมแรง)

커피를 마시면서 빵도 먹습니다. (ขณะที่กินกาแฟก็กินขนมปังด้วย)

숙제를 하면서 과자를 먹습니다. (ขณะที่ทำการบ้านก็กินขนมด้วย)

วิธีการใช้ไวยากรณ์ 으면서

으면서 ใช้กับคำกริยาที่มีตัวสะกด

โครงสร้าง

คำกริยา + 으면서
โครงสร้าง으면서

ตัวอย่าง :

밥을 먹으면서 텔레비전을 봐요. (ในขณะที่กินข้าวก็ดูทีวีไปด้วย)

책을 읽으면서 음악을 들어요. (ในขณะที่อ่านหนังสือก็ฟังเพลงไปด้วย)

เพื่อน ๆ อย่าลืมนำไปฝึกแต่งประโยค และนำไปใช้ให้ถูกต้องกันด้วยนะคะ ถ้าอยากเรียนรู้ภาษาเกาหลี หรือไวยากรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อน ๆ สามารถเรียนรู้ได้ที่เว็บไซต์Koreanlanguage.blogได้เลยค่ะ

Home
Vocab
Blog