ไวยากรณ์ 이다 (เป็น,คือ)

ไวยากรณ์ในภาษาเกาหลีก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกับการอ่านโยงเสียง เพราะถ้าไม่มีไวยากรณ์ ก็จะไม่สามารถสร้างประโยคขึ้นมาได้ ไวยากรณ์ 이다 มีความหมายว่า เป็น,คือ การใช้ไวยากรณ์ 이다 ใช้ยังไงกันนะ ไปทำความรู้จักกับวิธีการใช้ไวยากรณ์ 이다 กันเถอะค่ะ^^

วิธีการใช้ไวยากรณ์ 이다 แบ่งเป็น 2 รูปแบบดังนี้

รูปแบบสุภาพ

입니다ใช้ในประโยคบอกเล่า (อยู่ท้ายสุดของประโยคเท่านั้น)
입니까?ใช้ในประโยคคำถาม (อยู่ท้ายสุดของประโยคเท่านั้น)
아님니다ใช้ในประโยคปฏิเสธ (อยู่หน้าหรือหลังประโยคก็ได้)
วิธีการใช้ไวยากรณ์ 이다

โครงสร้าง [ คำนาม + 이다 ]

ตัวอย่าง :

그 남자는 기술자입니다. ผู้ชายคนนั้นเป็นช่าง

가 : 영어 선생님입니까? เป็นครูสอนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ?

나 : 아닙니다, 영이 선생님아닙니다. ไม่ค่ะ ไม่ใช่ครูสอนภาษาอังกฤษค่ะ

รูปแบบทั่วไป

이에요 / 예요
이에요 จะตามหลังคำนามที่มีตัวสะกด
예요 จะตามหลังคำนามที่ไม่มีตัวสะกด
ใช้ในประโยคบอกเล่า เช่น
공색이에요 = คือสมุด
경찰이에요 = คือตำรวจ
이에요? / 예요?
이에요? จะตามหลังคำนามที่มีตัวสะกด
예요? จะตามหลังคำนามที่ไม่มีตัวสะกด
ใช้ในประโยคคำถาม เช่น
예요? = คืออะไร?
아니에요 / 아니요ใช้ในประโยคปฏิเสธ
วิธีการใช้ไวยากรณ์ 이다

ตัวอย่าง :

가 : 이게 뭐예요? สิ่งนี้คืออะไร ?

나 : 이불이에요. ผ้าห่มค่ะ

가 : 이건 화장품이에요? สิ่งนี้คือเครื่องสำอางใช่ไหม ?

나 : 아니요,화장품아니에요. ไม่ค่ะ ไม่ใช่เครื่องสำอาง

자기 소개 해주세요. กรุณาแนะนำตัว (ให้เพื่อน ๆ ลองแนะนำตัวเองดูนะคะ)
보기 ตัวอย่าง :
안녕하세요? 자기 소개해 드리겠어요. 저는(…ชื่อ…)이에요.
태국 사람이에요. 학생이에요.만나서 반가워요.
คำแปล :
สวัสดีค่ะ? ขอแนะนำตัวเอง ฉัน(…ชื่อ…)ค่ะ
ฉันมาจากประเทศไทย ฉันเป็นนักเรียน ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
กรุณาแนะนำตัว

เพื่อน ๆ อย่าลืมนำไปฝึกแต่งประโยค และนำไปใช้ให้ถูกต้องกันด้วยนะคะ ถ้าอยากเรียนรู้ภาษาเกาหลีเพิ่มเติม เพื่อน ๆ สามารถเรียนรู้ได้ที่เว็บไซต์Koreanlanguage.blogได้เลยค่ะ

Home
Vocab
Blog