ตัวเลขในภาษาเกาหลี

สวัสดีค่ะ แอดเชื่อว่าหลาย ๆ คนที่เป็นติ่งเกาหลีหรือกำลังเรียนรู้ภาษาเกาหลีอยู่นั้นคงจะได้ยินคำว่า “ฮานา ทุล เซด” บ่อยอยู่เหมือนกันใช่มั้ยคะ แต่เพื่อน ๆ หารู้ไม่ว่าประเทศเกาหลีไม่ได้ใช้แค่เลขเกาหลีเท่านั้นนะคะ ประเทศเกาหลียังใช้ตัวเลขแบบจีนอีกด้วย อยากรู้ใช่ไหมล่ะคะว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเขามีหลักการใช้กันยังไงบ้าง ทำไมถึงได้มีเลขจีนปะปนอยู่ด้วย วันนี้เราจะมาหาคำตอบด้วยกันค่ะ

ตัวเลขในภาษาเกาหลี
ตัวเลขในภาษาเกาหลี

ตัวเลขที่ใช้ในภาษาเกาหลีนั้นมีเลข 2 ชุดด้วยกัน โดยเลข 2 ชุดที่เกาหลีใช้กันก็คือ เลขแบบจีน และเลขแบบเกาหลีแท้นั่นเองค่ะ

***การนับเลขในภาษาเกาหลีจะไม่พูดเลข 1 เช่น

1,100 ไทยจะอ่านว่า หนึ่งพันหนึ่งร้อย เกาหลีจะอ่านว่า ช่อน-แพ่ก (พันร้อย)

11,111 ไทยจะอ่านว่า หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด เกาหลีจะอ่านว่า มัน-ช่อน-แพ่ก-ชี-บิล (หมื่นพันร้อยสิบเอ็ด)

1.ตัวเลขแบบจีน

เลขเกาหลีอ่านว่า
0คง
1อิล
2อี
3ซัม
4ซา
5โอ
6ยุก
7ชิ่ล
8พั่ล
9คู
10ชิบ
11십일ชี-บิล
12십이ชี-บี
13십삼ชิบ-ซัม
14십사ชิบ-ซา
15십오ชิบ-โอ
16십육ชิบ-ยุก
17십칠ชิบ-ชิ่ล
18십팔ชิบ-พั่ล
19십구ชิบ-คู
ตารางตัวเลขแบบจีน
เลขเกาหลีอานว่า
20이십อี-ชิบ
21이십일อี-ชี-บิล
30삼십ซัม-ชิบ
40사십ซา-ชิบ
50오십โอ-ชิบ
60육십ยุก-ชิบ
70칠십ชิ่ล-ชิบ
80팔십พั่ล-ชิบ
90구십คู-ชิบ
100แพ่ก
1,000ช่อน
10,000มัน
100,000십만ชิบ-มัน
1,000,000백만แพ่ก-มัน
10,000,000천만ช่อน-มัน
100,000,000ออก
1,000,000,000십억ชี-บอก
10,000,000,000백억แพ่-กอก
100,000,000,000천억ช่อ-นอก
1,000,000,000,000โจ
ตารางตัวเลขแบบจีน

หลักการใช้ตัวเลขแบบจีน

1.ใช้บอกค่าเงิน/ราคาสิ่งของ

โดยมีคำศัพท์เกี่ยวกับค่าเงินที่ควรรู้ ได้แก่ 바트/달러/원

ตัวอย่าง :

250 บาท 이백오십 바트 (อี-แพ่ก-โอ-ชิบ-พา-ทื่อ)

46,000 ดอลลาห์ 사만육천 달러 (ซา-มัน-ยุก-ช่อน-ดัล-รอ)

245,000 วอน 이십사만오천 (อี-ชิบ-ซา-มัน-โอ-ช่อน-วอน)

2.ใช้บอกหมายเลขโทรศัพท์ (อ่านเป็นตัวเลขตามตัวได้เลย)

ตัวอย่าง :

053-076543 공오삼 공칠육 오사삼 (คง-โอ-ซัม-เอ-คง-ชิ่ล-ยุก-โอ-ซา-ซัม)

089-567-4360 공팔구 오육 사삼육공 (คง-พั่ล-คู-เอ-โอ-ยุก-ชิ่ล-เอ-ซา-ซัม-ยุก-คง)

3.ใช้บอกเวลา (ในส่วนของนาที(분) 1-59 นาที)

ตัวอย่าง :

5 นาที 오 (โอ-บุน)

10 นาที 십 (ชิบ-บุน)

26 นาที 이십육 (อี-ชี-บยุก-บุน)

4.ใช้บอก ปี(년) เดือน(월) วัน(일)

달력 (ทัล-รยอก) หมายถึง ปฏิทิน
달력 (ทัล-รยอก) หมายถึง ปฏิทิน
ปี(년) / เดือน(월) / วัน(일)
การบอกวันเดือนปีของเกาหลี

การบอกวันเดือนปีของเกาหลีจะไม่เหมือนกับไทย เพราะเกาหลีจะเรียงจากปีไปหาวัน

แบบไทย : วัน/เดือน/ปี วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2022
แบบเกาหลี : ปี/เดือน/วัน 이천이십이 이십일
แบบไทย : วัน/เดือน/ปี วันที่ 28 เดือน ธันวาคม 2025
แบบเกาหลี : ปี/เดือน/วัน 이천이십오십이 이십팔
ตัวอย่างการบอกวันเดือนปีของเกาหลี

คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับวันทั้ง 7 (요일)

วันภาษาเกาหลี
คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับวัน

คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับเดือนทั้ง 12 (월)

เดือนภาษาเกาหลี
คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับเดือน

5.ใช้บอกข้อสอบ/ช้อยส์ข้อสอบ

6.ใช้บอกครั้ง

7.ใช้บอกที่นั่ง

8.ใช้บอกตึก(ชั้น)

2.ตัวเลขแบบเกาหลีแท้

ตัวเลขแบบเกาหลีแท้จะใช้แค่เลข 0-99 เท่านั้น ถ้าเกิน 100 จะกลับไปใช้เลขจีนทันที

เลขเกาหลีอ่านว่า
0ยอง
1하나/한ฮา-นา/ฮัน
2둘/두ทุล/ทู
3셋/세เซด/เซ
4넷/네เนด/เน
5다섯ทา-ซอด
6여섯ยอ-ซอด
7일곱อิล-กบ
8여덟ยอ-ดอล
9아홉อา-ฮบ
10ยอล
11열한ยอล-ฮัน
12열두ยอล-ทู
13열세ยอล-เซ
ตารางตัวเลขแบบเกาหลี
เลขเกาหลีอ่านว่า
14열네ยอล-เน
15열다섯ยอล-ทา-ซอด
16열여섯ยอล-ยอ-ซอด
17열일곱ยอล-อิล-กบ
18열여덟ยอล-ยอ-ดอล
19열아홉ยอล-อา-ฮบ
20스물ซือ-มุล
30서른ซอ-รึน
40마흔มา-ฮึน
50ชวีน
60예순เย-ซุน
70일흔อิล-ฮึน
80여든ยอ-ดึน
90아흔อา-ฮึน
ตารางตัวเลขแบบเกาหลี

หลักการใช้ตัวเลขแบบเกาหลี

1.ใช้บอกเลขอายุ (살 = ขวบ,ปี)

ตัวอย่าง :

2 ขวบ 두

16 ปี 열 다섯

25 ปี 스물 다섯

60 ปี 예순

2.ใช้บอกเวลาเป็นชั่วโมง (시 โมง / 시간 ชั่วโมง)

ตัวอย่าง :

3 โมง 세

10 โมง 열

7 โมง 일곱

12 โมง 열두

3.ใช้บอกจำนวนนับต่าง ๆ

ตัวอย่าง :

1 อัน 한

12 เล่ม 열두

8 แก้ว 여덟

45 ด้าม 마흔다섯 자루

การนับจำนวนที่มีลักษณะนาม

การนับหรือบอกจำนวนที่มีลักษณะนามต่อท้าย ตัวเลขเกาหลีแท้ จะเปลี่ยนรูปดังนี้

1 จะเปลี่ยนจาก 하나 เป็น 한

2 จะเปลี่ยนจาก 둘 เป็น 두

3 จะเปลี่ยนจาก 셋 เป็น 세

4 จะเปลี่ยนจาก 넷 เป็น 네

20 จะเปลี่ยนจาก 스문 เป็น 스무

คำลักษณะนามที่ควรรู้

คำลักษณะนามภาษาเกาหลี
คำลักษณะนามภาษาเกาหลี

ตัวอย่างการใช้คำลักษณะนาม

คำลักษณะนามภาษาเกาหลี
ตัวอย่างการใช้คำลักษณะนาม

เพื่อน ๆ หาคำตอบได้แล้วใช่มั้ยคะว่า ตัวเลขในภาษาเกาหลีเขาใช้กันยังไงบ้าง นำไปใช้ให้ถูกต้องกันด้วยนะคะ และเพื่อน ๆ อย่าลืมฝึกท่องจำศัพท์วันและเดือนด้วยนะคะ^^

Home
Vocab
Blog