ตัวสะกดภาษาเกาหลี

มีพยัญชนะ มีสระแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในภาษาเกาหลีก็คือตัวสะกดนั่นเอง แต่ตัวสะกดในภาษาเกาหลีมีตัวสะกดแม่อะไรบ้างน๊าาา? วันนี้แอดจะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวสะกดในภาษาเกาหลี ให้เพื่อน ๆ ได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นค่ะ

ตัวสะกดในภาษาเกาหลี (받침)

มาตราตัวสะกดในภาษาเกาหลีนั้นมีทั้งหมด 7 มาตรา ซึ่งได้แก่ แม่กก แม่กน แม่กล แม่กม แม่กบ แม่กง และแม่กด ตำแหน่งของตัวสะกดในภาษาเกาหลีจะอยู่ข้างล่างเสมอ ใน 7 มาตราตัวสะกดในภาษาเกาหลีจะมีตัวไหนกันบ้าง ไปทำความรู้จักพร้อม ๆ กันนะคะ


(แม่กก)

(แม่กน)

(แม่กล)

(แม่กม)

(แม่กบ)

(แม่กง)

(แม่กด)
(ทั้งหมดนี้จะออกเสียงเป็น ง)
(ทั้งหมดนี้จะออกเสียงเป็น ม)
(ทั้งหมดนี้จะออกเสียงเป็น น)
(ทั้งหมดนี้จะออกเสียงเป็น บ)
(ทั้งหมดนี้จะออกเสียงเป็น ก)(ทั้งหมดนี้จะออกเสียงเป็น ล)
(ทั้งหมดนี้จะออกเสียงเป็น ด)
ตัวสะกดในภาษาเกาหลี

การผสมคำเมื่อมีตัวสะกด

การผสมคำของภาษาเกาหลีจะเริ่มด้วยพยัญชนะต่อด้วยสระ และตามด้วยตัวสะกด โดยสระจะวางอยู่ 3 ตำแหน่ง คือ

1.พยัญชนะอยู่ด้นหน้า สระอยู่ด้านหลังได้แก่ สระㅏ,ㅑ,ㅓ,ㅕ,ㅔ,ㅖ,ㅐ,ㅒ,ㅣ

ตัวอย่างการผสมคำของภาษาเกาหลี
ตัวอย่างการผสมคำของภาษาเกาหลี

2.พยัญชนะอยู่ด้านบน สระอยู่ด้านล่างได้แก่ สระㅗ,ㅛ,ㅜ,ㅠ,ㅡ

ตัวอย่างการผสมคำของภาษาเกาหลี
ตัวอย่างการผสมคำของภาษาเกาหลี

3.พยัญชนะอยู่ตรงกลาง ได้แก่ สระㅘ,ㅙ,ㅚ,ㅝ,ㅟ,ㅞ,ㅢ

ตัวอย่างการผสมคำของภาษาเกาหลี
ตัวอย่างการผสมคำของภาษาเกาหลี

***ข้อควรจำ : เมื่อสระㅏ,ㅑ,ㅗ,ㅛ,ㅜ,ㅠ,ㅡ,ㅣ มีตัวสะกดต่อท้าย เวลาออกเสียงจะออกเสียงสั้นลง ถึงแม้จะเป็นสระเสียงยาวก็ตาม ยกตัวอย่าง เช่น

สระคำศัพท์เสียงยาวเสียงสั้นสระคำศัพท์เสียงยาวเสียงสั้น
พามพัมนูนนุน
ยากยักยูกยุก
โคงคงรืนรึน
โยงยงมีนมิน
ตัวอย่างสระเสียงยาวที่มีตัวสะกดต่อท้าย จะออกเสียงเป็นเสียงสั้น

เพื่อน ๆ จำให้ดีนะคะ ตัวสะกดในภาษาเกาหลีจะอยู่ด้านล่างเสมอ เผื่อเวลาเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันจะได้ไม่สับสนกัน^^ สำหรับเพื่อน ๆ คนใดที่สนใจอยากจะเรียนรู้ตัวอักษรของภาษาเกาหลีพร้อมฝึกเขียนคลิกลิ้งค์ได้เลยค่ะ

Home
Vocab
Blog