ครอบครัว ภาษาเกาหลี คำศัพท์ภาษาเกาหลี หมวดครอบครัว

เกาหลีเรียก พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ว่าอย่างไรนะ?! วันนี้เรามาเรียนคำศัพท์ภาษาเกาหลี หมวดครอบครัวกัน คำว่า “ครอบครัว” ในภาษาเกาหลี คือคำว่า 가족 อ่านว่า คา-จก นอกจาก พ่อ แม่ แล้ว สงสัยมั้ยว่า ลุง ป้า น้า อา ในภาษาเกาหลีเรียกอย่างไร เราไปดูกัน…

คำศัพท์ภาษาเกาหลี หมวดครอบครัว

ครอบครัว ภาษาเกาหลี คำศัพท์ภาษาเกาหลี หมวดครอบครัว
ครอบครัว ภาษาเกาหลี คำศัพท์ภาษาเกาหลี หมวดครอบครัว
คำศัพท์เกาหลีอ่านว่าแปลว่า
1.할아버지ฮา-รา-บอ-จีปู่
2.할머니ฮัล-มอ-นีย่า
3.외할아버지เว-ฮา-รา-บอ-จีตา
4.외할머니เว-ฮัล-มอ-นียาย
5.백부แพก-ปู้ลุง
6.고모โค-โมป้า
7.아버지อา-บอ-จีพ่อ
8.삼촌ซัม-ช่นอา
9.외삼촌เว-ซัม-ช่นลุง , น้า
10.어머니ออ-มอ-นีแม่
11.이모อี-โมน้า
12.형 / 오빠ฮยอง /
โอ-ป้า
พี่ชาย (น้องชายใช้เรียก)
พี่ชาย (น้องสาวใช้เรียก)
13.누나 / 언니นู-นา /
ออน-นี
พี่สาว (น้องชายใช้เรียก)
พี่สาว (น้องสาวใช้เรียก)
14.나 / 저นา /
ชอ
ฉัน (ใช้ทั่วไป)
ฉัน (ใช้ในภาษาสุภาพ)
15.남동생นัม-ดง-แซงน้องชาย
16.여동생ยอ-ดง-แซงน้องสาว

คำศัพท์เพิ่มเติมน่ารู้

คำศัพท์เพิ่มเติมน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับหมวดครอบครัว จะเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกแบบสุภาพและทั่วไป หรือใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ

1.การเรียกบรรพบุรุษ

การเรียกบรรพบุรุษ ภาษาเกาหลี
การเรียกบรรพบุรุษ ภาษาเกาหลี
 • 조부모님 โช-บู-โม-นิม ปู่ย่าตายาย
 • 할아버지 ฮา-ลา-บอ-จี ปู่(พ่อของพ่อ)
 • 할머니 ฮัล-มอ-นี ย่า(แม่ของพ่อ)
 • 외할아버지 เว-ฮา-ลา-บอ-จี ตา(พ่อของแม่)
 • 외할머니 เว-ฮัล-มอ-นี ยาย(แม่ของแม่)

2.การเรียกพ่อแม่

การเรียกพ่อแม่ ภาษาเกาหลี
การเรียกพ่อแม่ ภาษาเกาหลี
 • 부모님 พู-โม-นิม พ่อแม่(แบบสุภาพ)
 • 아버지 อา-บอ-จี บิดา(แบบสุภาพ)
 • 아빠 อา-ป้า พ่อ(แบบเป็นกันเอง)
 • 어머니 ออ-มอ-นี มารดา(แบบสุภาพ)
 • 엄마 ออม-ม่า แม่

3.การเรียกพี่น้อง

การเรียกพี่น้อง ภาษาเกาหลี
การเรียกพี่น้อง ภาษาเกาหลี
 • 오빠 โอ-ป้า พี่ชาย(น้องสาวใช้เรียก)
 • 언니 ออน-นี พี่สาว(น้องสาวใช้เรียก)
 • 형 ฮยอง พี่ชาย(น้องชายใช้เรียก)
 • 누나 นู-นา พี่สาว(น้องชายใช้เรียก)
 • 남매 นัม-แม พี่น้อง(เรียกรวมกัน)
 • 남동생 นัม-ดง-แซง น้องชาย
 • 여동생 ยอ-ดง-แซง น้องสาว
 • 형제 ฮยอง-เจ พี่ชาย-น้องชาย
 • 자매 ชา-แม พี่สาว-น้องสาว

4.การเรียกสามี-ภรรยาของพี่น้อง

 • 새언니 แซ-ออน-นี ภรรยาของพี่ชาย(ผู้หญิงใช้เรียก)
 • 올케 อล-เค่ ภรรยาของน้องชาย(ผู้หญิงใช้เรียก)
 • 형부 ฮยอง-บู สามีของพี่สาว(ผู้หญิงใช้เรียก)
 • 제부 เช-บู สามีของน้องสาว(ผู้หญิงใช้เรียก)
 • 형수 ฮยอง-ซู ภรรยาของพี่ชาย(ผู้ชายใช้เรียก)
 • 제수씨 เช-ซู-ชี่ ภรรยาของน้องชาย(ผู้ชายใช้เรียก)
 • 매형 แม-ฮยอง สามีของพี่สาว(ผู้ชายใช้เรียก)
 • 매제 แม-เจ สามีของน้องสาว(ผู้ชายใช้เรียก)

5.การเรียกญาติ

การเรียกญาติ ภาษาเกาหลี
การเรียกญาติ ภาษาเกาหลี
 • 사촌 ซา-ช่น ลูกพี่ลูกน้อง
 • 조카 โช-ค่า หลานชาย(ลุงป้าน้าอาเรียก)
 • 조카딸 โช-ค่า-ตััล หลานสาว(ลุงป้าน้าอาเรียก)
 • 손자 ซน-จา หลานชาย(ปู่ย่าตายายเรียก)
 • 손녀 ซน-นยอ หลานสาว(ปู่ย่าตายายเรียก)
 • 외가 เว-กา ญาติฝั่งแม่
 • 이모 อี-โม ป้า/น้า(ผู้หญิง)
 • 외삼촌/외숙부 เว-ซัม-ช่น/เว-ซุก-บู
 • 이모부 อี-โม-บู สามีของป้า/น้า
 • 외숙모 เว-ซุก-โม ภรรยาของลุง/อา
 • 친가 ชิ่น-กา ญาติฝั่งพ่อ
 • 삼촌 ซัม-ช่น อา(ผู้ชายที่เด็กกว่าและยังไม่ได้แต่งงาน)
 • 작은아빠 ชา-กึน-อา-ป้า อา(ผู้ชายที่เด็กกว่าและแต่งงาน)
 • 큰아빠 คึ่น-อา-ป้า ลุง(ผู้ชายที่โตกว่า)
 • 고모 โค-โม ป้า/น้า(ผู้หญิง)
 • 작은엄마 ชา-กึน-ออม-ม่า ภรรยาของอา
 • 큰엄마 คึ่น-ออม-ม่า ภรรยาของลุง
 • 고모부 โค-โม-บู สามีของป้า/น้า

6.การเรียกคนรักหรือคู่ครอง

การเรียกคนรักหรือคู่ครอง ภาษาเกาหลี
การเรียกคนรักหรือคู่ครอง ภาษาเกาหลี
 • 남자친구/남친 นัม-จา-ชิ่น-กู/นัม-ชิ่น แฟนหนุ่ม
 • 여자친구/여친 ยอ-จา-ชิ่น-กู/ยอ-ชิ่น แฟนสาว
 • 약혼자 ยัก-ฮน-จา คู่หมั้นผู้ชาย
 • 약혼녀 ยัก-ฮน-นยอ คู่หมั้นผู้หญิง
 • 남편 นัม-พย่อน สามี
 • 아내 อา-เน ภรรยา
 • 여보 ยอ-โบ ตัวเอง
 • 애인 แอ-อิน ที่รัก
 • 귀요미 ควี-โย-มี ต้าวน่ารัก
 • 오빠 โอป-ป้า พี่คะ ผู้หญิงเรียก)

7.การเรียกพ่อแม่ของคนที่แต่งงานแล้ว

การเรียกพ่อแม่ของคนที่แต่งงานแล้ว ภาษาเกาหลี
การเรียกพ่อแม่ของคนที่แต่งงานแล้ว ภาษาเกาหลี
 • 시아버지 ชี-อา-บอ-จี พ่อสามี
 • 장인 ชัง-อิน พ่อภรรยา
 • 시어머니 ชี-ออ-มอ-นี แม่สามี
 • 장모님 ชัง-โม-นิม แม่ภรรยา
 • 사위 ซา-วี ลูกเขย
 • 며느리 มยอ-นือ-รี ลูกสะใภ้

8.การเรียกลูก

การเรียกลูก ภาษาเกาหลี
การเรียกลูก ภาษาเกาหลี
 • 아들 อา-ดึล ลูกชาย
 • 딸 ตั้ล ลูกสาว
 • 외동아들/외아들 เว-ดง-อา-ดึล/เว-อา-ดึล ลูกชายคนเดียว
 • 외동딸 เว-ดง-ตั้ล ลูกสาวคนเดียว
 • 쌍둥이 ซั้ง-ดู-งี ฝาแฝด
 • 맏이 มา-ดี ลูกคนโต
 • 맏아들/장남 มา-ดา-ดึล/ชัง-นัม ลูกชายคนโต
 • 맏딸/장녀 มัด-ตั้ล/ชัง-นยอ ลูกสาวคนโต
 • 막내 มัก-เน น้องคนสุดท้อง

คำศัพ์บางคำจะใช้ได้ทั่วไป แต่บางคำจะใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งก็แล้วแต่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นอย่างไร แต่อย่าลืมเรียกให้ถูกต้องกันด้วยนะ ไม่เพียงเท่านี้ เรายังมีคำศัพท์อีกมากมายให้เพื่อน ๆ ได้เรียนรู้กันอีกด้วย เพียงแค่กดเข้าไปในคลังคำศัพท์ของเว็บไซต์เรา หรืออยากอ่านเป็นบทความเราก็มีเช่นกันนะ

Home
Vocab
Blog