หลักการอ่านโยงเสียงภาษาเกาหลี

안녕하세요 สวัสดีค่ะ ในภาษาเกาหลีนั้นเพื่อน ๆ สังเกตไหมว่า ทำไมคำนี้เขียนแบบนี้ แต่เวลาอ่านทำไมอ่านอีกเป็นแบบ? นอกจากจะมีการผันคำกริยาแล้ว ภาษาเกาหลียังมีการอ่านโยงเสียงอีกด้วยนะคะ ซึ่งหลักการโยงเสียงนั้นก็สำคัญมากๆกับบุคคลที่ฝึกอ่านฝึกพูดภาษาเกาหลี หลักการอ่านโยงเสียงมีหลากหลายกรณีเลยล่ะค่ะ เพื่อน ๆ อาจจะ เอ๊ะ?! ทำไมถึงต้องอ่านโยงเสียงด้วย? ก็เพราะว่าบางคำเวลาอ่านแล้วจะฟังดูไม่เพราะหรือไม่เหมาะสมนั่นเอง จึงจำเป็นต้องอ่านโยงเสียงเพื่อให้ภาษาดูสละสลวยมากยิ่งขึ้น

หลักการอ่านโยงเสียง

หลักการอ่านโยงเสียงในภาษาเกาหลี ให้เราสังเกตดูว่าพยางค์ที่สองของคำนั้นมีพยัญชนะ ㅇ ไหม ถ้ามีให้เราดูพยางค์ข้างหน้าว่ามีตัวสะกดหรือเปล่า ถ้าพยางค์ข้างหน้ามีตัวสะกดให้ยืมเสียงของตัวสะกดพยางค์หน้ามาใช้

หลักการอ่านโยงเสียงในภาษาเกาหลีมีทั้งหมด 5 ข้อหลัก 6 ข้อพิเศษ ดังนี้

1.พยางค์ข้างหน้ามีตัวสะกดแค่ตัวเดียว ให้เอาตัวสะกดของพยางค์หน้าโยงขึ้นมาแทน เช่น

먹어요 อ่านว่า 머거요 (มอกอโย) กิน

맞아요 อ่านว่า 마자요 (มาจาโย) ถูกต้อง

벗어요 อ่านว่า 버서요 (พอซอโย) ถอด

2.พยางค์ข้างหน้ามีตัวสะกดสองตัว ให้เอาตัวสะกดตัวที่สองของพยางค์หน้าโยงขึ้นมาแทน เช่น

앉아요 อ่านว่า 안자요 (อันจาโย) นั่ง

읽어요 อ่านว่า 일거요 (อิลกอโย) อ่าน

***ในกรณีที่พยางค์หน้ามีตัวสะกดสองตัวแต่เป็นพยัญชนะคู่ คือ ㄲ และ ㅆ ให้ยกตัวสะกดทั้งหมดขึ้นมาแทนที่ เช่น

있어요 อ่านว่า 이써요 (อีซอโย) มี,อยู่

밖에 อ่านว่า 바께 (พาเก) ข้างนอก

3.พยางค์ข้างหน้าสะกดด้วย ㅎ ให้ตัดเสียง ㅎ ทิ้งไปเลย โดยไม่ต้องยกขึ้นมาแทนที่ (ㅎเป็นตัวที่ไ่ม่มีเสียงเหมือนㅇ) เช่น

넣어요 อ่านว่า 너어요 (นอออโย) ใส่

놓아요 อ่านว่า 노아요 (โนอาโย) วาง

4.พยางค์ข้างหน้ามีตัวสะกดสองตัว แต่ตัวหลังเป็น ㅎ คือ ㄶ และ ㅀ ให้ตัดเสียง ㅎ ทิ้งแล้วเอาตัวสะกดข้างหน้าขึ้นมาแทน เช่น

많아요 อ่านว่า 마나요 (มานาโย) มาก

싫어요 อ่านว่า 시러요 (ชีรอโย) เกลียด

잃어요 อ่านว่า 이러요 (อีรอโย) ทำหาย

และในกรณีพิเศษ คือ เมื่อพยางค์ข้างหน้ามีตัวสะกดเป็น ㄹ และพยางค์ข้างหลังขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ㅎ เวลาออกเสียงจะต้องเอาเสียงตัวสะกดในพยางค์ข้างหน้ามาเป็นเสียงของพยัญชนะต้นของพยางค์ต่อมาด้วย

5.พยางค์ข้างหน้ามีตัวสะกดเป็น ㄹ และพยางค์หลังขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ㅎ ให้เอา ㄹ ขึ้นมาแทนที่ ㅎ ได้เลย เช่น

말해요 อ่านว่า 마래요 (มาแรโย) พูด

배달해요 อ่านว่า 배다래요 (แพดาแรโย) บริการส่ง

กฎพิเศษของหลักการอ่านโยงเสียง

1.ถ้าเสียง ㄱ เจอ ㅎ ตัว ㄱ จะกลายเป็นเสียง ㅋ (ค่)

2.ถ้าเสียง ㄴ เจอ ㄹ ตัว ㄴ จะกลายเป็นเสียง ㄹ (ร)

3.ถ้าเสียง ㄷ เจอ ㅎ ตัว ㄷ จะกลายเป็นเสียง ㅌ (ท่)

4.ถ้าเสียง ㅌ เจอ 이 ตัว ㅌ จะกลายเป็นเสียง 치 (ชี่) ทั้งหมด

5.ถ้าเสียง ㅂ เจอ ㄴ ตัว ㅂ จะกลายเป็นเสียง ㅁ (ม)

6.ถ้าเสียง ㅂ,ㄷ,ㄱ,ㅅ,ㅈ มาเจอกันเอง เช่น ㅂเจอㅂ ตัวข้างหลังจะกลายเป็นพยัญชนะซ้อน ㅃ หรือ ㄸ,ㄲ,ㅆ,ㅉ ตามลำดับ

นอกจากนี้ในภาษาเกาหลี ยังมีกฎการออกเสียงและการโยงเสียงในคำศัพท์อีกเป็นจำนวนหลายคำที่ไม่ได้ออกเสียงหรือโยงเสียงแบบในกฎข้างต้น เช่น

특히 อ่านว่า 트키 (ทื่อคี่) พิเศษ

설날 อ่านว่า 설랄 (ซอลรัล) วันขึ้นปีใหม่

깨끗해요 อ่านว่า 깨끄태요 (แก้กื้อแท่โย) สะอาด

같이 อ่านว่า 가치 (คาชี่) ด้วยกัน

식당 อ่านว่า 식땅 (ชิกตั้ง) ร้านอาหาร

도착해요 อ่านว่า 도차캐요 (โทช่าแค่โย) ถึง,มาถึง

붙이다 อ่านว่า 부치다 (พูชี่ดา) ติด

좋아요 อ่านว่า 조아요 (โชอาโย,โชวาโย) ดี

갑니다 อ่านว่า 감니다 (คัมนีดา) ไป

습니다 อ่านว่า 슴니다 (ซึมนีดา) ครับ/ค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะ เพื่อน ๆ รู้แล้วใช่ไหมคะว่าการอ่านโยงเสียงนั้นสำคัญมาก ๆ เพราะจะทำให้ภาษาเกาหลีนั้นดูสละสลวยมากยิ่งขึ้น เพื่อน ๆ สามารถนำคำศัพท์ไปฝึกอ่านออกเสียงได้นะคะ

Home
Vocab
Blog